Nominerings-processen

Nomineringsprocessen går till på så vis att allmänheten får rösta på de företag som de tycker ska vinna 

En jury, bestående av en representant för köpmännen i Vindeln, Företagarnas ordförande, kommunstyrelsens 
ordförande samt kommun-chefen och går igenom de inkomna nomineringarna. 

Årets företagare får ett diplom, Vindelforsemblemet och en prissumma på 10 000 kr. Prisutdelare är Vindelns kommun och Företagarna Vindeln.

Årets nyföretagare, Årets varumärke, Årets grej och Årets ambassadör får ett diplom och och Vindelforsenemblemet.

Pristagare 2018

Årets företagare: Rototilt Group AB - 10 000 kr

Priset årets företagare 2018 går till ett företag som präglas av vinnarinstinkt, ett tydligt entreprenörskap och ständig tillväxt. Genom att kombinera produkter i världsklass med mod och affärsmässighet får hela Vindeln ett mycket starkt varumärke på världsmarknaden.

De nominerade var Boströms Trafik AB, Rototilt Group AB och Tectel i Vindeln AB

Årets nyföretagare: Tegsnäshus AB

Med djärvhet och stor skicklighet etablerar företaget sin verksamhet på en redan mycket tuff marknad. Affärsidén tar tydlig utgångspunkt i norrländsk kvalitet och bidrar starkt till företagsgruppens totala verksamhet och framtida överlevnadsförmåga.

De nominerade var Fridas Kafé, Friluftsbutiken Kaffe skog och rök och Tegsnäshus AB

Årets varumärke: Vild & Vacker

Med den vackraste kommunikationen når företaget kunder långt utanför Vindelns gränser. Och med stor kompetens, integritet och känsla för varje kunds unika behov skapar företaget ett mycket starkt och trovärdigt varumärke.

De nominerade var Tegsnäs Group AB, Vild & Vacker och Wild River AB.

Årets grej: Fahlgrens i Vindeln AB

Med stor kompetens och hög servicenivå skapar företaget tillgänglighet och problemlösning för både affärs- och privatkunder. Det senaste årets tillväxt genom uppköp av liknande verksamheter banar väg för nya generationer och fortsatt utvecklingskraft.

De nominerade var Cranab AB, Fahlgrens i Vindeln AB och Protab i Vindeln AB

Årets ambassadör: Clara Lidström - Underbara Clara

Med ordets kraft och träffande verklighetsbeskrivningar, drömmar och upplevelser binder hon samman vår nutid med en stolt historia som ger oss alla igenkännanden och inspiration i vardagen. Genom sin unika kommunikationsförmåga att nå långt bidrar hon starkt till hela Vindelns attraktionskraft och synlighet.

... och kriterierna för priserna som delades ut under galan

HUVUDPRIS: Årets Företagare
Kriterier:

 • Heltidsföretagare (ej hobby eller bisyssla).
 • Är en ambassadör för Vindelns kommun.
 • Har varit verksam i minst 3 år.
 • Har visat på tillväxtförmåga.
Prissumma: 10 000 kr

 

ÖVRIGA PRISER:

ÅRETS GREJ
Kriterier:

 • En utmärkande handling/affär, insats eller ny produkt som främjar tillväxt och utveckling i företaget på kort eller lång sikt.

ÅRETS AMBASSADÖR
Kriterier:
 • Ett företag med en engagerad företagsledare som är en uttrycklig ambassadör för Vindeln. Någon som aktivt valt att lägga sin verksamhet i Vindeln och som lyckats väl i sin företagsetablering. Någon som står upp för och är stolt över Vindeln.
 

ÅRETS NYFÖRETAGARE
Kriterier:

 • Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
 • Företaget har ett väl fungerande kontaktnät.
 • Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
 • Kan exempelvis vara en uppstart, en ny affärsidé eller en lyckad generationsväxling.

ÅRETS VARUMÄRKE
Kriterier:
 • Ett företag som har arbetet strategisk för att utveckla sitt varumärke och lyckats väl med detta.
 • Priset delas ut till en verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som fått uppmärksamhet nationellt och gärna internationellt.